DANSK BYGGERI

DANSK BYGGERI

Dansk Byggeri står for 5 værdier:

  • Professionel
  • Engageret
  • Respektfuld
  • Imødekommende
  • Nyskabende

– OG VI ER HELT ENIGE!

Som det nyeste har vi meldt os til folkeskoleordningen, da det lyder lovende med gevinst for firma, børn og samfund.

Vi er interesseret i klassebesøg nede i firmaet, hvor vi byder på sodavand og en solid rundvisning. Firmaet deler plads med et rengørings firma og et mekanikerværksted, der vil blive kort berørt, som vi går gennem hallerne.

Vi tager imod skolepraktikant henvendelser, hvor vi ønsker at efterkomme oplevelsen af en hverdag med krav til almene erhvervs færdigheder såvel som selve håndværkerfaget, da dette er en nødvendighed for at kunne drive en konkurrencedygtig virksomhed i dagens Danmark.

https://www.danskbyggeri.dk/find-medlem/ (Søg: ” Hoffstrøm ”)

© Copyright - HOFFSTRØM